Riksläger i Norduppland 22-24 augusti

Den 22 – 24 augusti är det dags för riksläger i norduppland!

Väl på plats kommer vi att kolla in gölgroda och deras unika yngel och ha trevligt tillsammans.

Så vad bör man ha med sig då? Tält, kläder efter väder och mat (föreningen står dock för grillningen och maten under lördagskvällen) För att delta så ska du vara medlem i en SHR ansluten förening.

Anmälans sker till Anders W på 070-146 64 45

Årsmöte 7 april

Härmed inbjuds du/ni till Norrlands herpetologiska förenings årsmöte den 7 april 2013

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är även viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.
Namn, personnummer, adress, mail och telefon nummer. kassor@nhf.se

Plats:
Kl. 16:00 hemma hos Jörgen Sondell på Södra Obbolavägen 10, Obbola.

Kan ni inte komma på mötet, så går det att medverka via högtalartelefon eller videosamtal. Meddela Jörgen Sondell via mail: webmaster@nhf.se eller på telefon: 070-212 91 61

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96
Frågor som inte kommit in före kallelsen skickats ut, läggs till på årsmötet.

_______________________________________________________________________________

Övrig information

SHR forum
Det finns sedan en tid ett forum på SHR´s hemsida, som är under uppbyggnad. Där hoppas vi att alla medlemmarna i SHR´s anslutna lokalföreningar kommer att samlas.
Tanken är även att SHR kommer att lägga ut information, dokument mm. http://www.shr-herp.se/

Då sidan fortfarande är under uppbyggnad så vill vi att ni hjälper till med hur forumet ska se ut, bli medlem på sidan och skriv dina idéer under ”Allmänt” – ”Forumet under uppbyggnad”. Så bli medlem och börja använda forumet direkt.

Vissa kategorier kommer att vara öppna för andra likasinnade herpare, men som inte är ansluten till SHR.

________________________________________________________________________________

Dagordningen för årsmötet 2013

1. Mötet öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av Mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse för -2012 Bilaga 1*
8. Bokslut för 2012 -bilaga 2*
9. Revisionsberättelse – bilaga 3*
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
11. Val av ny styrelse och andra poster inom föreningen för 2013.
– Ordförande för 2013
– Sekreterare för 2013
– Kassör för 2013
– Ledamot för 2013
– Kontaktperson för 2013
– Webbansvarig för 2013
– Lokalredaktör för 2013
12. val av två revisorer för 2013
13. Övriga frågor.
– Ändra från sponsrade resor till bidrag i stadgarna.
– Ta beslut om vissa resor som föreningen kan bidra med resekostnaden för under året?
– Årsplanering för aktiviteter.
14. Mötet avslutas.

Kallelse till SHR:s årsmöte 2013 i Solna

Datum: Lördag den 26/1 2013.
Program:
11:00-15:00 Expo Stockholm
15:30 Fika
16:00 Årsmöte
Plats: Råstaparkhallen, Sjövägen 58, Solna

Förslag på dagordning

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4. Kontroll av mötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Avgående styrelses verksamhetsberättelse, samt budget för kommande verksamhetsår

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

9. Rapporter från föreningarna

10. Val av ny styrelse
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Kassör
e. Snokens redaktör
f. Suppleant

11. Val av materialförvaltare

12. Val av två revisorer till innevarande räkenskapsår

13. Val av ledamöter till stipendienämnd för SHR:s fond

14. Val av valberedning till kommande verksamhetsår

15. Utdelning av stipendier ur SHR:s fond för herpetologins främjande

16. Utdelning av pris till årets herpetolog

17. Information från naturvårdsfonden

18. Övriga frågor
a. Rapport om arbetet med att ta fram förslag för hur vi kan ställa oss till – licens för giftorm, – förbud
mot hållande av vissa arter. Detta kan senare leda till en uppdatering av SHR:s ställningstagande,
hållande av giftorm
b. Rapport från arbetet med SHR forum.

19. Tid och plats för SHR:s kongress

Varmt välkomna,

Lars Windeman, Ordförande SHR, Sveriges Herpetologiska Riksförening

www.shr-herp.com

Föreningsresa 9-11 november – Symposiet i Norrköping/Alba Expo & kvällsarrangemang

Föreningsresa 9-11 november

 Du som fullbetald medlem i NHF får åka på en gratis resa (bensin & bil/buss) för att delta på Symposiet i Norrköping, Sveriges största reptilhändelse.

 I samband med symposiet hålls även Alba Expo och kvällsarrangemang.

___________________________________________

Till Symposiets 21:a upplaga presenterar Tropikföreningen Alba följande föreläsare och föredrag i Borgen, Norrköping:

    Ralf Mössle, Tyskland. Ralf kommer hålla två föredrag:

  1. Hållande och avel av världens största orm-art, den gröna anakondan (Eunectes muinus)
  2. Några tankar runt hållande, tillväxt samt påstådda rekord-ormar av arten nätpyton(Broghammerus reutculatus)

 Thomas Kleisus, Tyskland. Thomas kommer hålla två föredrag:

  1. Råttsnokarnas värld – Råttsnokar från hela världen
  2. Huggormssnoken (Natrix Maura). Biologi, hållande samt avel av Europas minsta vattensnok.

André Koch, Tyskland. André kommer hålla tre föredrag:

  1. Amfibier och reptiler i Sulawesi, Indonesien. En underskattad mångfald i en dynamisk omgivning.
  2. Sydostasiens bandvaraner (Varanus salvator). Ett välkänt och högt utnyttjat artkomplex med många ansikten.
  3. En historia med häpnadsväckande upptäckter – varaner inom Varanus indicus-komplexet.

 Patrik Blomsten, Stockholm / Sverige. Patrik kommer hålla ett föredrag:

  1. Lite om den spräckliga skallerormen, Crotalus Mitchellii Pyrrhus.

 För mer information besök http://www.tf-alba.se/

————————————————————————————————

Alba Expo

En mässa med tropiska djur, foder, tillbehör, böcker m.m.

 Lördagen den 10 november kl. 12:00-16:00

Borgen, Folkets Park

Folkborgsvägen 1, Norrköping

 Priser: Vuxna 60:- Barn 6-12 år 30:-

Familjebiljett (2 vuxna + 2 barn) 150:-

——————————————————————————————

Kvällsarrangemang Symposium 2012

Under Symposium 2012 arrangerar vi ett kvällsarrangemang. Här har Ni möjligheten att få en pratstund med någon av föreläsarna eller med någon av alla herpetologer som besöker oss på Symposiet. 
Kvällen kommer innehålla en ”Talk-show” där våra föreläsare kommer utsättas för alla typer av frågor, mat och mycket ”tjat”.

 Lördagen den 10 november kl. 19:30-23:00

 Program:

Kl 19.30 Mingel
Kl 20.30 ”Talk-show”
Kl 21.00 Mat
Kl 23.00 Kvällsarrangemanget avslutas

 Pris: 250:-/person (inkl. mat & kaffe)

____________________________________________

OBS!

För mer information om paketpriser.

http://www.tf-alba.se/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=74

_______________________________________

 Kontakta Krister Löfgren 073-834 70 40 eller ordforande@nhf.se för mer information om restider, resvägar eller övriga frågor.

Anmälan: Senast den 28 oktober!

Namninsamling för att bevara bl.a gotlandssnok, apollofjäril och kungsörn

Skriv under namninsamlingen för att bevara Ojnareskogen på Gotland.
Det finns några ovanliga arter som lever där. Bland annat apollofjäril och kungsörn. Men även den rödlistade gotlandssnoken.

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_limestone_quarry_to_secure_fresh_water_reserve_and_natural_habitat_for_a_number_of_endangered_species/

 

En liten länk med mer info
http://www.xn--vimnskor-2za.se/2012/08/03/radda-ojnareskogen-fran-avverkning/

26 maj – Huggormsexkursion – Holmögadd

8:30 ses vi utanför Kvarken fisk ute på Rovågern nu på lördag, för att sedan åka båt ut till Holmögadd för att kika på Huggormar.
Packlista: Ta gärna med er flytväst om ni har någon, svetshandskar, varma kläder (kan bli kallt ute på havet!), stövlar, mat och alkoholfri dryck.

Styrelsen har tagit beslut att NHF bidrar med kostnaden för båten.
Sista anmälningsdagen är 19 maj kontakta Jonas på ledamot@nhf.se eller 073-036 51 35

Se kartan i kalendern

Vill du sitta med i SHR´s Expogrupp

Tycker du att det vore intressant att vara med lite mer bakom kulisserna på SHR:s mässor? Just nu söker vi
folk som vill vara med i SHR:s expogrupp. Tanken är att expogruppen skall arbeta med planering och
förberedelser inför mässan under året och hålla ordning på arbetet under själva mässan. Det är bra om så
många lokalföreningar som möjligt finns representerade i gruppen. Du behöver inte ha varit med och
arrangerat mässor tidigare, det viktiga är att du tycker att det är kul. Hör av dig med intresseanmälan till
expo@shr-herp.com.