Kalender för våren och hösten

Våren 2011
Kommer vi att försöka vara ute i fält så mycket som möjligt.
NHF kommer att åka på rikslägret.
Och om intresse finns så finns det planer för att göra en ny Sverige runt resa för att x alla svenska herptiler. I fjol så x vi alla utom sandödla och hasselsnok. Mycket trevlig resa som vi hoppas kunna göra om.

Sommaren 2011
Kommer vi än en gång att försöka ordna med en sommarfest. ( kom gärna in med förslag på datum och vad/vart vi ska hålla till samt vad vi ska göra)
Kan någon ta på sig detta ?

Hösten 2011
Kommer vi att göra återbesök till en del lokaler för att se bla huggormar återvända till vinterdvalan.
NHF kommer att göra en resa till hamm om intresse finns.

Vintern 2011
NHF kommer att delta i norrköpingssymposiet som är helgen 12-13 november. Vill du läsa mer kan du göra det på http://www.tf-alba.se/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=74

Kommer vi att försöka ordna med en föreläsnings kväll/helg för våra medlemmar mfl. Har du ett intresant föredrag som du gärna skulle vilja komma och hålla för oss tar vi gärna emot förslag.
Även i år kommer vi försöka ordna med en julfest.

Förutom detta kommer vi att ha medlemsmöten och hemma hos besök, vill du ha ett hemma hos besök i samband med ett medlemsmöte så prata med styrelsen.

För att alla aktiviteter ska kunna genomföras krävs att ett visst antal medlemmar vill och kan delta.

NHF vill härmed önska alla gamla och nya medlemmar ett härligt herpetologiskt år tillsammans med oss.