SHRs kongress 2019

Årets kongress går av stapeln den 28 september i Södertälje i samband med Expo Stockholm.

Datum: 28/9-2019Tid: 16:30 Plats: Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12, Södertälje

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare, tillika rösträknare
Kontroll av mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Styrelsens rapport
Delårsbokslut samt bokslutsprognos för innevarande verksamhetsår
Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Riksläger 2020
Plats och datum för SHRs riksläger 2020?
Övriga frågor Inga motioner har mottagits inför kongressen.
Tid och plats för SHR:s Årsmöte år 2020
Mötet avslutas

Välkomna!

NHFs årsmöte 27 mars

Härmed inbjuds du/ni till Norrlands herpetologiska förenings årsmöte den 27 mars 2019.

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är även viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.
Swishbetalning
Namn, personnummer, adress, mail och telefonnummer. kassor@nhf.se

Tid och plats:
Kl. 18:00 i Djurhuset på Forslundagymnasiet
Före årsmötet bjuder NHF på köpepizza sedan går vi vidare till djurhuset och tittar på alla djuren. Meddela därför vid anmälan vilken sorts pizza ni vill ha så har vi allt klart tills vi börjar.

Anmälan:
Om ni tänker komma på mötet så anmäl detta till Jörgen via mail: kassor@nhf.se eller på telefon: 070-212 91 61, meddela hur många ni blir. Meddela även

Kan ni inte komma på mötet, så går det att medverka via Skype. Meddela Jörgen senast den. 26 mars.

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96

Dagordningen för årsmötet 2019
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse
8. Bokslut
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ny styrelse
– Ordförande, samt föreningens firma tecknas var och en för sig av namn och
personnummer
– Sekreterare
– Kassör, samt föreningens firma tecknas var och en för sig av namn och
personnummer
– Ledamot
– Kontaktperson
– Webbansvarig
– Administratör för terrariedjur.se
– Administratörer för facebook.com
– Valberedning
– Lokalredaktör
12. Val av två revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

SHR Årsmöte 26 januari 2019 i Södertälje

Datum: Lördag den 26:e januari 2018 kl:16.00
Plats: Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12, Södertälje

Förslag på dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Kontroll av mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Avgående styrelsens verksamhetsberättelse, samt budget för kommande verksamhetsår
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
9. Rapporter från föreningarna
10. Val av ny styrelse
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Sekreterare
d) Kassör
e) Snokens redaktör
f) Suppleant
11. Val av materialförvaltare
12. Val av två revisorer till innevarande räkenskapsår
13. Val av ledamöter till stipendienämnd för SHR:s fond
14. Val av valberedning till kommande verksamhetsår
15. Utdelning av stipendier ur SHR:s fond för herpetologins främjande
16. Utdelning av pris till årets herpetolog
17. Information från naturvårdsfonden
18. Övriga frågor
19. Tid och plats för SHR:s kongress

NHF årsmöte 2018

Tid och plats:
Kl. 16:00 i Rektorsvillan på Forslundagymnasiet
Efter årsmötet bjuder NHF på köpepizza sedan går vi vidare till djurhuset och tittar på alla djuren.

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är även viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.
Namn, personnummer, adress, mail och telefonnummer. kassor@nhf.se

Anmälan:
Om ni tänker komma på mötet så anmäl detta till Jörgen via mail: kassor@nhf.se eller på telefon: 070-212 91 61, meddela hur många ni blir.

Kan ni inte komma på mötet, så går det att medverka via Skype. Meddela Jörgen senast den 17 mars.

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96

Riksläger 2017

I år är det 50 år sedan Göteborgs Herpetologiska Förening bildades. Det måste självklart firas! I samband med firandet kommer även Sveriges Herpetologiska Riksförenings årliga riksläger hållas. Det blir en långhelg späckad av herpetologiska aktiviteter, social samvaro och festligheter.

Vår bas under helgen kommer vara Rörö i Göteborgs skärgård. Där finns flera herptilarter, bland annat den sällsynta stinkpaddan (eller strandpaddan om man så vill). Förutom att studera dessa arter kommer vi få lyssna på intressanta föredrag av några av legendarerna från GHF och avnjuta en fest i klassisk herpetologisk anda.

Läs mer här: Rikslägret 2017

Kallelse till kongressen 16 oktober 2016

Här kommer årets kallelse till kongressen.

Skicka kallelsen vidare till era medlemmar!

Tid och plats för SHR:s kongress

Söndagen den 16 oktober klockan 18.00.

SHR:s kongress 2016 kommer att hållas via telefon eller Skype,

ytterligare information kommer senare.

___

Förslag på dagordning

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av två justeringsman, tillika rösträknare

4. Kontroll av mötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens rapport

7. Delbokslut, samt bokslutsprognos för innevarande verksamhetsår

8. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

9. Övriga frågor

10. Tid och plats för SHR:s årsmöte

Välkomna!

___
Susanne Andersson, Ordförande

SHR, Sveriges Herpetologiska Riksförening

www.shr-herp.com

Expo Stockholm 30 januari 2016

FB_IMG_1453379243750

Sveriges Herpetologiska Riksförening arrangerar vinterupplagan av Expo Stockholm, en köp- byt- och säljmässa för grod och kräldjur, terrarietillbehör och mycket mer. Nu på en ny lokal, Täljehallen i Södertälje, 1600 kvadratmeter stort!

Lördagen 30 januari 11:00-15:00

OBS! Ny Adress!
Täljehallen,
Erik Dahlbergs väg 12
152 40 Södertälje

Entré
0-9år: GRATIS
10-14 år: 40:-
Vuxen: 70:-
SHR medlemmar: 10:-
10 kronor från varje entréavgift kommer att skänkas till ett bevarandeprojekt.

Innan klockan 11.00 har endast försäljare och medhjälpare tillträde till köp- byt- och säljmässan. Medresenärer får uppehålla sig i fiket.
Biljettkassan öppnar klockan 11.00, samtidigt som insläpp till köp- byt- och säljmässan. Det går inte att förköpa biljetter utan alla får hålla en plats i kön.

Vill du vara funktionär på Expo Stockholm? Anmäl dig här:
Funktionär

Bordsbokning sker på Terrariedjur.se

Boendeerbjudande SHR den 29-31 januari 2016

Quality Park Hotell (i Södertälje Centrum ca 15 min promenad från Täljehallen):

Enkelrum: 700 kr/natt inkl. frukost

Dubbelrum: 825 kr/natt inkl. frukost

Trebäddsrum: 950 kr/natt inkl. frukost

Fyrbäddsrum: 1075 kr/natt inkl. frukost

Alla bokningar görs via erik.lindell@sbbk.se

Betalning sker till Södertälje BBK:s BG: 270-7180 senast den 22 januari.
Sista dag för avgiftsfri avbokning av hotellrum är den 17 januari.

För senaste infon gå in på Expo Stockholm 2016

Kallelse till SHRs kongress – telefonmöte

Kongress 2015-11-01 – telefonmöte
Kl. 16:00
Majoriteten av styrelsen har ingen möjlighet att ta sig till Göteborg och delta i kongressen.
2015-09-07 beslutade styrelsen att ta kongressen via telefon/Skype

Förslag på dagordning vid Sveriges Herpetologiska Riksförenings kongress

Dagordning:
Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare, tillika rösträknare

Kontroll av mötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Styrelsens rapport

Delårsbokslut samt bokslutsprognos för innevarande verksamhetsår

Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Se bilaga
Snoken (T-shirt)

Stadgeändringar
Se bilaga
Tid och plats för SHR:s kongress i framtiden
Besluta på kongressen + årsmötet att skriva in i stadgarna att föreningen även ska välja två firmatecknare i styrelsen, då det annars kan missas och det kan uppstå problem med banken.
Ingen Snoken om inte medlemmarna skriver och skickar in artiklar.

Övriga frågor

Riksläger 2016

Tid och plats för SHR.s årsmöte 2016

Bilaga 1
Utdrag ur SHRs stadgar

§15 Stadgeändringar
Beslut om ändringar i SHR:s stadgar fattas på två på varandra följande riksmöten (årsmöte / kongress).

§ 12 Kongress
”SHR:s kongress hålls i september. Reseersättning §8 Reseersättning SHR:s styrelsemedlemmar erhåller ersättning för sina resor till och från årsmöte och kongress. Reseersättning utgår även för styrelsemöten. Resorna skall ske på billigast möjliga sätt. §10 Deltagande på årsmöte, kongress eller extra årsmöte Till årsmöte, kongress och extra årsmöte bör varje förening sända minst en representant som skall vara utsedd av föreningen. Vid årsmöte, kongress och extra årsmöte har varje i SHR upptagen förening en röst. Röstning genom ombud som ej är medlem i aktuell förening godkännes ej. Årsmöte, kongress och extra årsmöte är beslutsmässiga då minst hälften av föreningarna är representerade.”

§ 13 Tidningen Snoken
Föreningens tidning Snoken utges kvartalsvis (4 nummer per år). Redaktören har möjlighet att vid behov utge ett dubbelnummer. Varje fullbetalande medlem i SHR erhåller tidskriften utan extra kostnad. Medlemmar kan annonsera gratis i Snoken under köpesbytessäljes. Kommersiella annonser mottages mot en kostnad, vilken beslutas av redaktören.

Bilaga 2
Utdrag ur SHR:s styrelseprotokoll 2015

I  våra  stadgar  står  det  att  kongressen  ska  hållas  i  september,  detta  har  styrelsen  missat att  förhålla  sig  till. Bra  att  lägga  kongressen  mer  centralt  i  Sverige  så  ej  resvägen  blir  för  lång  och  gör  att vissa  styrelsemedlemmar  eventuellt  ej  kan  medverka. Bestämma  zoner  för  ersättning  –  Lämnar  frågan  till  kongressen. ⦁ Helgträff  med  ersättning  där  styrelsen  kan  prata  igenom  de  stora  frågorna. Susanne  ska  nedåt  senare  och  bokar  då  in  en  träff  med  Mats  och  de  som  vill/kan  då. ⦁ SHR mässan blir  mindre/Snoken  blir  lidande Detta  kommer  ställa  till  det  ekonomiskt  för  SHR  framöver  vad  gäller  Snoken. Då  lokalföreningarna  får  50%  av  medlemsavgifterna  kommer  pengarna  ej räcka till 4 nr/år.

Snoken och medlemsavgifter
SHR mässan blir mindre/Snoken blir lidande
Detta kommer ställa till det ekonomiskt för SHR framöver vad gäller Snoken.
Då lokalföreningarna får 50% av medlemsavgifterna kommer pengarna ej att räcka till att få ut 4 nr/år.
Snoken kostar mellan 10.000-13.000:-/tidning

Vad står i avtalet?
Tillägg i stadgarna; Ingen Snoken om inte medlemmarna skriver artiklar. Aktiva medlemmar gör en bra tidning.
X tycker att vi ska ändra i stadgarna. Nya medlemmar kan bli väldigt besvikna att det ej kommer 4 nr/år. Föreningen måste ge ut detta för att fortsätta vara momsbefriade. Ge förslag till kongressen.
Förslag. Notiser, annonser, 1 “riktig” Snoken och 3 Snoken light. Eventuellt köpa utländska artiklar och publicera?
Lokalföreningarnas aktiviteter