Archive | Kallelse RSS feed for this section

Kallelse till SHRs kongress – telefonmöte

Kongress 2015-11-01 – telefonmöte Kl. 16:00 Majoriteten av styrelsen har ingen möjlighet att ta sig till Göteborg och delta i kongressen. 2015-09-07 beslutade styrelsen att ta kongressen via telefon/Skype Förslag på dagordning vid Sveriges Herpetologiska Riksförenings kongress Dagordning: Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två justerare, tillika rösträknare Kontroll av mötets behöriga utlysande […]

Leave a comment Continue Reading →