Huggormsexkursion

5 april var föreningen till Tavelsjöberget och letade huggormar, tyvärr lyste de med sin frånvaro och så kan det vara ibland. Vi fick i alla fall en trevlig dag i skogen och grillad korv i magarna.

SHRs kongress 2019

Årets kongress går av stapeln den 28 september i Södertälje i samband med Expo Stockholm.

Datum: 28/9-2019Tid: 16:30 Plats: Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12, Södertälje

Dagordning:

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare, tillika rösträknare
Kontroll av mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Styrelsens rapport
Delårsbokslut samt bokslutsprognos för innevarande verksamhetsår
Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Riksläger 2020
Plats och datum för SHRs riksläger 2020?
Övriga frågor Inga motioner har mottagits inför kongressen.
Tid och plats för SHR:s Årsmöte år 2020
Mötet avslutas

Välkomna!

NHFs årsmöte 27 mars

Härmed inbjuds du/ni till Norrlands herpetologiska förenings årsmöte den 27 mars 2019.

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är även viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.
Swishbetalning
Namn, personnummer, adress, mail och telefonnummer. kassor@nhf.se

Tid och plats:
Kl. 18:00 i Djurhuset på Forslundagymnasiet
Före årsmötet bjuder NHF på köpepizza sedan går vi vidare till djurhuset och tittar på alla djuren. Meddela därför vid anmälan vilken sorts pizza ni vill ha så har vi allt klart tills vi börjar.

Anmälan:
Om ni tänker komma på mötet så anmäl detta till Jörgen via mail: kassor@nhf.se eller på telefon: 070-212 91 61, meddela hur många ni blir. Meddela även

Kan ni inte komma på mötet, så går det att medverka via Skype. Meddela Jörgen senast den. 26 mars.

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96

Dagordningen för årsmötet 2019
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse
8. Bokslut
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Val av ny styrelse
– Ordförande, samt föreningens firma tecknas var och en för sig av namn och
personnummer
– Sekreterare
– Kassör, samt föreningens firma tecknas var och en för sig av namn och
personnummer
– Ledamot
– Kontaktperson
– Webbansvarig
– Administratör för terrariedjur.se
– Administratörer för facebook.com
– Valberedning
– Lokalredaktör
12. Val av två revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

NHF årsmöte 2018

Tid och plats:
Kl. 16:00 i Rektorsvillan på Forslundagymnasiet
Efter årsmötet bjuder NHF på köpepizza sedan går vi vidare till djurhuset och tittar på alla djuren.

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är även viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.
Namn, personnummer, adress, mail och telefonnummer. kassor@nhf.se

Anmälan:
Om ni tänker komma på mötet så anmäl detta till Jörgen via mail: kassor@nhf.se eller på telefon: 070-212 91 61, meddela hur många ni blir.

Kan ni inte komma på mötet, så går det att medverka via Skype. Meddela Jörgen senast den 17 mars.

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96

Riksläger 2017

I år är det 50 år sedan Göteborgs Herpetologiska Förening bildades. Det måste självklart firas! I samband med firandet kommer även Sveriges Herpetologiska Riksförenings årliga riksläger hållas. Det blir en långhelg späckad av herpetologiska aktiviteter, social samvaro och festligheter.

Vår bas under helgen kommer vara Rörö i Göteborgs skärgård. Där finns flera herptilarter, bland annat den sällsynta stinkpaddan (eller strandpaddan om man så vill). Förutom att studera dessa arter kommer vi få lyssna på intressanta föredrag av några av legendarerna från GHF och avnjuta en fest i klassisk herpetologisk anda.

Läs mer här: Rikslägret 2017