Kallelse till SHR:s årsmöte 2013 i Solna

Datum: Lördag den 26/1 2013.
Program:
11:00-15:00 Expo Stockholm
15:30 Fika
16:00 Årsmöte
Plats: Råstaparkhallen, Sjövägen 58, Solna

Förslag på dagordning

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4. Kontroll av mötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Avgående styrelses verksamhetsberättelse, samt budget för kommande verksamhetsår

7. Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

9. Rapporter från föreningarna

10. Val av ny styrelse
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Kassör
e. Snokens redaktör
f. Suppleant

11. Val av materialförvaltare

12. Val av två revisorer till innevarande räkenskapsår

13. Val av ledamöter till stipendienämnd för SHR:s fond

14. Val av valberedning till kommande verksamhetsår

15. Utdelning av stipendier ur SHR:s fond för herpetologins främjande

16. Utdelning av pris till årets herpetolog

17. Information från naturvårdsfonden

18. Övriga frågor
a. Rapport om arbetet med att ta fram förslag för hur vi kan ställa oss till – licens för giftorm, – förbud
mot hållande av vissa arter. Detta kan senare leda till en uppdatering av SHR:s ställningstagande,
hållande av giftorm
b. Rapport från arbetet med SHR forum.

19. Tid och plats för SHR:s kongress

Varmt välkomna,

Lars Windeman, Ordförande SHR, Sveriges Herpetologiska Riksförening

www.shr-herp.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.